Kategórie talianskych vín

Kategórie sú dobrým merítkom pri výbere vín ktoré nepoznáte a nemáte nikoho, kto by vám poradil. Je veľmi pravdepodobné, že ak v obchode nájdete víno s označením DOCG, značí kvalitu. Avšak to neznamená, že taká kvalita sa nedá nájsť vo vínach s označením DOC alebo IGT.  

DOC ( Denominazione di Origine Controllataje značenie pre víno, u ktorého sa sleduje pôvod v presnom regióne, výnos vinné révy, zachovanie pôvodného postupu výroby daného vína vrátane zretia a dodržania presnej technológie. 

IGT (Indicazione Geografica Tipicasa označuje víno, ktorého pôvod je kontrolovaný. Toto označenie nijak nesúvisí s kvalitou ale s miestom pôvodu. Takže pod označením IGT môžete nájsť priemerné ale aj výnimočné vína. 

DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) - základ je rovnaký ako pri označení DOC, ale pretože označenie vlastne znamená, že víno má kontrolovaný a garantovaný pôvod, pred fľaškovaním sú vína ešte kontrolované a ochutnávané komisiou.  

DOP (Denominazione di Origine Protetta) je európske označenie, ktoré postupne nahradí DOC a DOCG. V preklade sa jedná o značenie chráneného pôvodu. 

talianske víno