Palác Charlottenburg

Palác Charlottenburg bol postavený pre pruského kráľa Fridricha I. podľa plánov  Simona Gondeau v roku 1699. Tento barokový letný palác venoval jeho manželke Charlotte Sophii, ktorá onedlho urobila z Charlottenburgu centrum intelektuálov. Práve po nej nesie palác svoje meno.  

Jedná sa o najväčší palác v Berlíne. V súčasnosti sa tu nachádzajú umelecké zbierky francúzskych obrazov z 18. storočia alebo zbierky japonského a čínskeho porcelánu.  

K paláci bolo pristavených niekoľko ďalších budov, pretože jeho pôvodná veľkosť nebola na prijímanie oficiálnych návštev a ďalších slávností dostačujúca. Medzi najznámejšie pristavené miestnosti patrí Nové krídlo, kde mal Fridrich Veľký svoje obytné priestory a jeho krásne interiéry sú typickým príkladom architektúry nemeckého rokoka. Trvalo storočie pokým bol palác postavený do podoby, v akej ho vidíme dnes.  

V paláci sa nachádza divadlo Schlosstheater a tiež múzeum, kde kráľovská rodina Hohenzollernů uchovávala rôzne umelecké kúsky a artefakty z tejto doby.  

K Charlottenburg bola v 18. storočí pristavaná záhrada v anglickom štýle, na ktorej konci sa nachádzalo jazero. 

V parku je umiestnená budova Mauzolea, ktorá bola postavená na prianie kráľa Fridricha Viliama II. v roku 1812. Tam nechal pochovať svoju manželku kráľovnú Luisu. Okrem nej je v Mauzoleu pochovaných ešte niekoľko členov kráľovskej rodiny.